Arkisofian vastaanotto

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, neuropsykiatrista valmennusta, sosionomin vastaanotto ja muut palvelut

Valmennustori

Itsetuntemusvalmennus

Sopii kaikenikäisille, etenkin nuorille tai luovista menetelmistä pitäville.

Pohditaan keskustellen ja luovilla menetelmillä lyhyesti menneisyyttä, identiteettiä, itsetuntoa, omia vahvuuksia ja tulevaisuutta.

3 x 60 min 150 €

Arjen valmennus

Kaikille, jotka toivovat itselle tai läheiselle tasapainoisempaa arkea ja hyvää elämää, mutta eivät tiedä, mistä aloittaa. Sopii kaiken ikäisille.

Kartoitan, ohjaan ja tuen päämäärää kohti.

Tavoitteellista työskentelyä, sisältäen: 

  • Viikottaiset yhteydenotot
  • 2 tapaamista kuukaudessa, yhteistä arviointia ja kannustavat palautteet 
  • 120€ kuukaudessa 1-6 kk

Neuropsykiatrinen valmennus

Suunnattu lapsille, perheille, nuorille tai aikuisille, joilla on neuronkirjon diagnoosi ADHD, lievä autismin kirjo tai Tourette.

Nepsy-valmennus sisältää myös psykoedukaatiota neuronkirjon oireista ja tarvittaessa yhdessä tekemistä, paikoissa käymistä ja harjoittelua.

Valmennus sisältää:

– Työskentelyn tavoitteet

– Tapaamisen joka toinen viikko

– Viikottaiset yhteydenotot

– Tarvittaessa yhteistyöverkoston, läheisten kanssa

– Väliarvioinnit

– Kannustavat palautteet

– Tarvittaessa palveluohjauksen

Alkukartoitus 70 €

150€ /kk

Lyhytterapeuttinen valmennus

Tarkoitettu hankalaan elämäntilanteeseen, joka voi liittyä myös kriisiin, suruun, lievään masennukseen, ahdistukseen tai tyyttymättömyyteen omaa elämää kohtaan.

Tässä valmennuksessa lähdetään kartoittamaan suuntaa toivomaasi tulevaisuutta kohti 

ja rakennetaan ratkaisuja kuinka sinne on mahdollista kulkea.

Käyntejä 1-20 

Tutustuminen 30€ 

Jatkokerrat 1h 60€

Henkisen hyvinvoinnin tuki

Sosionomin vastaanotto

Sosionomin vastaanotto tarjoaa Psykososiaalista tukea arjen eri tilanteisiin keskustelemalla, tukemalla, ohjaamalla ja palveluohjausta antamalla.

Pohdin kanssasi esimerkiksi: parempaa arkea, ihmissuhteita, koulua/opiskelua, vanhemmuutta, työelämää ja vaihtoehtoja elämässä

Sopii kaikenikäisille, myös lapsille ja nuorille.

  1h 60€

Runoretki itseen 

  • Oman elämän luova muistelu kirjoittamisen keinoin
  • 2h 120€

Arjen tasapainokartoitus

  • Oletko tyytyväinen arkeesi? Jos haluat tarkistaa arkesi eli hyvinvointisi kivijalan, käydään sitä yhdessä läpi
  • 90 min 90€

Metsäsuihku

Luonnon elvyttäviin aistihavaintoihin keskittyvä ohjattu luontokokemus kaupunkiluonnossa 90-120 min ja 90-120€ sopii myös ryhmälle

Taidetasting / Taidemaistiaiset

Sopii etenkin niille, jotka eivät ole ammatitaiteilijoita tai intensiivisiä taiteen harrastajia. Käymme läpi erilaisia helppoja luovuuden muotoja ja yritämme löytää uutta itsestämme ja ympäristöstämme niiden avulla.

Sopii yksilöille tai pienille ryhmille.

Yksilöllinen maistiainen 80€

Ryhmän hinta katsotaan erikseen

Mitä sosionomi tekee?

Olen Valviran rekisteristä numerolla 25106040584 löytyvä ennakkoluuloton, kokenut, jatkokouluttautunut ja helposti lähestyttävä sosionomi, joka tarjoaa yksityistä mahdollisuutta tavata sosiaalityön ammattilaista.

Olen ihmisläheinen ja ratkaisukeskeinen Arkivalmennuksen ammattilainen, jonka  ammatillinen täydennyskoulutus koostuu seuraavista koulutuksista: ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeisen IASTI -sertifioidun lyhytterapian koulutusohjelman suorittanut sosionomi Yamk

Sosionomin teoriapohja

Sosionomin koulutuksen pohjana on monitieteinen tutkinto, jonka viitekehyksenä  on sosiaalityötä, sosiaalipolitiikkaa, sosiologiaa, filosofiaa, psykologiaa, kasvatustieteitä ja taiteita. Sosionomin asiantuntijuus on “Sosiaalinen”

Sosiaalinen hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja sosiaalinen osallisuus

Omat vahvuudet ovat sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja siihen ohjaaminen 

Kuka on Arkisofian takana?

Arkisofian takana on hyvinkääläinen Niina Koskelin. Kutsun itseäni arkiaktivistiksi, sillä arki ja sen mahdollistama hyvinvointi ovat ydinosaamistani ja samalla elämän tärkeintä aikaa.
Arjen parissa olen työskennelyt yli 20 vuotta lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten kanssa eri työtehtävissä. Sosiaalityön- kielellä sanottuna ehkäisevistä hyvinvointipalveluista, peruspalveluihin,korjaaviin ja kuntouttaviin, hyvinvointia tukeviin palveluihin. Työkokemusta on ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden parista niin julkiselta sektorilla, yksityiseltä kuin säätiöistä.

Ihmisenä innostun helposti, pidän ihmisistä valtavasti ja omaan vahvan eettisen, kauneutta, totuutta, tiedettä, taidetta ja yhdenvertaisuutta tukevan arvopohjan.
Persoonaltani olen välitön, suora, innovatiivinen, rehellinen ja joustava. Ammatillinen täydennyskoulutus on tyydyttänyt mielenkiintoa ja tarvetta kohdata ympäröivää maailmaa eri näkökulmista. Käytän mielelläni taide-luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä työskentelyssä keskustelun tukena, jos siihen löytyy luonteva mahdollisuus.

Koulutus:

Hamk 2018-2020 Sosionomi Yamk : Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistämisessä 90 op. Opinnäytetyö: Kokeilukulttuurilla Kulttuurikahvila Arkikulta
Järvenpään Diakonia- ammattikorkeakoulu 2012 Sosionomi amk 210 op. opinnäytetyö: Sosiaalityö yhteiskuntakritiikkinä ja voimaantumisen välineenä
Mikkelin AMK 2002 Ammatilliset erikoistumisopinnot, kehittyvä lastensuojelu ja perhetyö 40 ov Kehittämistyö: Mistä ovi onneen nuorten päihteidenkäyttäjien avohoidossa 5ov
ETSO, Espoon terveydenhuollon- ja sosiaalialan oppilaitos 1996-1999 Sosiaalialan ohjaaja 140 ov Vaihtoehtoiset opinnot, Lapsi- nuoriso- ja perhetyö 20 ov ja The work with elderly and disabled 10 ov Vapaasti valittavat mm. Kriminaalihuollon perusteet, Kokous- ja neuvottelutaito, ryhmän opiskelijaedustajana toimiminen
Päättötyö, Mistä on rockfestivaalit tehty 10ov

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Lyhytterapiainstituutti 2022 Ratkaisukeskeinen lyhytterapian koulutusohjelma 45 op, lyhyterapeutti
Turun kesäyliopisto 2019 OMAKUVA NYT -ohjaaja (taideavusteinen kasvuryhmä) Koulutuskeskus Artemia 2017 Luontopainotteinen sosiaalisten taitojen ryhmänohjaaja
Sosiaalipedagoginen säätiö 2016 Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen ohjaaja 20 opAlfapartners oy 2015 Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja 20 op
Hämeen kesäyliopisto 2014 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 20 op

Ota yhteyttä kun haluat kysyä lisää tai sopia tapaamisen!

%d bloggaajaa tykkää tästä: